Projektový manažer

Chceš pracovat ve firmě, kde se pojí staré dobré řemeslo s nejmodernější technologií? Společnost s bohatou tradicí hledá člověka na důležitou pozici Projektového manažera.

Proč tě potřebujeme?

Zakázka ve výrobní firmě je složitý proces skládající se s mnoha na sebe navazujících i nenavazujících činností v různých odděleních. Hledáme tě, protože chceme, aby průběh zakázky skrz celou firmu proběhl hladce a efektivně. Budeš zastávat roli vedoucího celé zakázky. Budeš určovat směřování celé zakázky a případně navrhovat nápravná opatření, budeš hlavním spojovacím článkem mezi zákazníkem a firmou.

Co očekáváme, že umíš nebo jsi schopen se naučit

Nutné kompetence

 • umíš velmi dobře organizovat svou práci, ale i práci jiných
 • umíš jasně komunikovat a to jak se zákazníky, dodavateli, tak s lidmi z výrobních oddělení naší firm
 • jsi schopen dobře a jasně argumentovat

Kompetence, které nemáš nebo máš na nižší úrovni a u nás si je během krátké periody prohloubíš

 • umíš číst ve výrobní dokumentaci
 • znáš dřevozpracující obor
 • když v projektu nastane nenadálá událost, umíš improvizovat
 • tím že znáš naše produkty, máš větší sebedůvěru a můžeš si před zákazníkem stát silně a vyrovnaně za svým názorem

O koho se u nás můžeš opřít? Koho budeš často potkávat?

 • se svým vedoucím oddělení projektového managementu
 • s obchodníkem u převzetí zakázky 
 • s vedoucím výroby/mistrem při vyjasňování detailů o zakázce
 • s konstruktérem při vyjasňování technických specifik zakázky
 • s nákupčím při zadávání požadavků na nákup

Co budeš mít za povinnosti?

 • po dohodě s nadřízeným přebereš zakázku z obchodního oddělení
 • budeš absolvovat prvotní schůzku se zákazníkem 
 • seznámíš se s podepsanou smlouvou o dílo
 • budeš dohlížet na plnění všech cílů projekt
 • budeš zajišťovat se zákazníkem detaily zakázky a předávat konstruktérovi 
 • budeš vytvářet a aktualizovat detailní projektové dokumentace
 • budeš se připravovat na porady a aktivně se jich účastní
 • budeš kontrolovat subdodavatele při plnění jim zadaných pokynů
 • budeš reportovat aktuální stav zakázky vedoucímu
 • budeš vyhodnocovat zakázku po jejím ukončení
 • budeš aktivně spolupracovat se všemi odděleními firmy

Za co vlastně zodpovídáš?

 • za včasné a kompletní předání zakázky na oddělení konstrukce
 • za jasné stanovení a kontrolu dodržování termínů realizace zakázky pro jednotlivá oddělení
 • za pravidelné reportování průběhu zakázky vedení společnosti
 • za to, že zakázka je řádně a včas vyfakturována
 • za vyhodnocení zakázky po jejím uzavření
 • za zajištění odstranění případných reklamačních vad

Co nabízíme:

 • bonusy/prémie
 • dovolená 5 týdnů
 • flexibilní začátek/konec pracovní doby
 • občerstvení na pracovišti
 • dobrá káva
 • přátelský kolektiv
 • férový šéf
 • příjemné, moderní prostředí
 • vzdělávací kurzy, školení
 • firemní akce